Prezentacje w programie PowerPoint

BLOG PRZENIESIONY

AKTUALNA WERSJA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Prezentacje w programie PowerPoint

Program PowerPoint jest prostym narzędziem do składania tekstu i elementów graficznych. Za jego pomocą można w efektowny sposób na kolejnych stronach pokazu łączyć dowolne elementy graficzne z blokami tekstu. Poszczególne strony prezentacji nazywane są slajdami.

Program oferuje szeroką gamę szablonów. Dzięki temu w wyznaczonych miejscach użytkownik wpisuje tylko tekst lub umieszcza grafikę a resztą, czyli wstawianiem odpowiedniego tła i formatowaniem tekstu zajmuje się sam program. Dla tych, którym nie odpowiada zaproponowany wzorzec znajdują się dodatkowe biblioteki, dzięki którym można nowe slajdy przekształcać zgodnie z własnym życzeniem. Dodać należy, że program jest przystosowany do współpracy z innymi pracującymi w środowisku Windows.

W szablonie slajdu są zapisane informacje związane z atrybutami tekstu poszczególnych stylów: tytułu, listy wypunktowanej i innych. Pozostaje tylko kwiknięcie pola tekstowego i wpisanie treści. Mamy również możliwość umieszczenia stopki i nagłówka, a w nich oprócz tekstu - elementu graficznego, który później pojawi się na każdym slajdzie. Na każdym slajdzie prezentacji występuje takie tło, jakie ustalimy na początku naszej pracy. Umieszczamy na nim tekst, grafikę i inne elementy. Jeśli chcemy je zmienić, nie musimy obawiać się, że ze slajdu zniknie tło. Jest ono stałe dla całej prezentacji.

Narzędzia

  • Do obróbki tekstu podobne są do tych, które znajdują się w edytorach tekstów. Mamy możliwość wyboru pochylenia czcionki, jej wielkości, rodzaju, koloru. Możemy ją "wytłuścić" i wybrać układ na stronie.
  • Do obróbki grafiki
  • Specjalne narzędzia do rysowania strzałek
  • Przyciski przełączające w różne tryby podglądu
  • Przyciski służące do modyfikowania koloru linii i tekstu
  • Można również umieszczać gotowe obrazy utworzone za pomocą innych programów

Przy zastosowaniu programu prezentacyjnego slajdy tworzy się bardzo szybko. Na szczęście program prezentacyjny oferuje nie tylko gotowe szablony. Pozwala tworzyć komputerowe prezentacje wyświetlane na ekranie monitora lub innego urządzenia podłączonego do komputera. Pokazy takie mogą odbywać się automatycznie w tzw. pętli - wszystkie stworzone slajdy pojawiają się kolejno jeden po drugim. PowerPoint potrafi także prezentować w ten sam sposób poszczególne elementy pojedynczego slajdu. Zabieg ten skupia bardziej uwagę odbiorców, zwłaszcza że w tworzonych obecnie prezentacjach przejścia między slajdami są bardzo efektowne i różnorodne.

Wszystkie tworzone slajdy można z łatwością wydrukować i dostarczyć każdemu uczestnikowi prezentacji najistotniejszych informacji. Poza tym program oferuje stronę tzw. notatek. Są to specjalne strony związane z każdym slajdem. Na stronie notatek znajduje się zmniejszona wersja slajdu oraz miejsce na notatki osoby prezentującej. Informacje takie można wydrukować i korzystać z nich przy omawianiu pokazu lub udostępnić je słuchaczom po zakończeniu. Przed przystąpieniem do tworzenia prezentacji należy dokładnie przemyśleć jej strukturę. Po opracowaniu struktury możemy przejść do kolejnego etapu tworzenia prezentacji jakim jest dodawanie nowych slajdów. Nowym slajdom jest automatyczne nadawany taki sam wygląd jak zdefiniowanemu na początku, choć istnieje możliwość zmiany. Najczęściej używa się szablonów zawierających tekst. Poszczególne akapity są ułożone zgodnie z hierarchią - im ważniejsza treść, tym większy rozmiar czcionki. Nie należy zapominać o umieszczaniu na slajdach wykresów i rysunków zgodnie z zasadą, że "obraz mówi więcej niż tysiąc słów". Program prezentacyjny jest wyposażony w narzędzia do tworzenia wykresów i rysunków. Można też wstawić gotową grafikę utworzoną w innym programie.

Program PowerPoint podobnie jak arkusz kalkulacyjny, pozwala przedstawić zbiory liczb w postaci różnego rodzaju wykresów. Dzięki nim w wielu wypadkach znacznie łatwiej jest zrozumieć powiązania istniejące między omawianymi wartościami liczbowymi. Możliwe jest też wstawianie do slajdów wykresów przygotowanych w innych programach - tym samym nie jesteśmy ograniczeni do możliwości graficznych programu prezentacyjnego.

W trakcie planowania pokazu warto skorzystać z możliwości dodania wideosekwencji lub chociaż elementów dźwiękowych, które w znacznej mierze uatrakcyjniają wykład powodując tym samym większe zainteresowanie u odbiorców.

W oknach prezentacji elementy tego rodzaju są widoczne w postaci ikon po to, aby odtworzyć materiał zapisany w danym pliku poprzez klęknięcie na określonej ikonie.

W końcowej fazie przygotowań mamy do czynienia z większą ilością slajdów. W takiej sytuacji nie trudno o to, by stracić rozeznanie, gdzie co się znajduje. Korzystamy wtedy z funkcji sortowania slajdów, która umożliwia podgląd wszystkich istniejących slajdów, a także modyfikowanie ich kolejności.

W ten sposób skonstruowana prezentacja gotowa jest do pokazu. Należy jeszcze ustalić jedną ważną czynność - przejścia slajdów oraz sposoby animacji.

Kilkoma kliknięciami myszą możemy określić, w jaki sposób dany obraz ma przechodzić w następny. Możliwości jest naprawdę dużo, a ich wybór zależy tylko i wyłącznie od naszej inwencji twórczej. Możliwość stosowania efektownych przejść nie ogranicza się wyłącznie do kolejno wyświetlanych slajdów, lecz również dotyczy elementów zawartych w każdym ze slajdów. Animacji może być poddawany nie tylko tekst, ale i każdy inny element slajdu - obrazki, wykresy, trasy przejazdu na mapie itp. Szczególnie interesująca jest możliwość tworzenia animowanych wykresów. Dzięki nim liczby stają się bardziej zrozumiałe. Materiał podany w tej postaci szybciej dociera do odbiorców.

Na własnych stronach prezentacji możemy umieszczać elementy sterujące pokazem. Dzięki nim wyświetlane kolejno slajdy zamienią się w multimedialny pokaz, którego przebiegiem może sterować sam odbiorca. Tym samym powstaje kolejna możliwość wykorzystania prezentacji - zainstalowanie jej na komputerze dostępnym dla wielu osób.

Oczywiście nie są to wszystkie funkcje, które posiada prezentacja PowerPoint. Moim celem było przedstawienie tych podstawowych i najczęściej wykorzystywanych, aby zachęcić do wykorzystywania tego narzędzia w pracy z dziećmi. Program nie jest skomplikowany i na pewno w miarę pracy z nim człowiek sam odkrywa inne bardzo przydatne narzędzia programowe.